یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان پل زمانخان در 16 کیلومتری مرکز استان قراردارد
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه