شهرداری سامان با عنایت به درخواستهای مردمی و وضعیت معابر شهر اقدام به زیر سازی و آسفالت معابر شهری نموده است این پروژه شامل روکش آسفالت و لکه گیری و اصلاح ترانشه های معابر شهری می باشد . در ضمن اعتبار این پروژه از محل هزینه های داخلی شهرداری تامین می شود .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه