شهرداری سامان همزمان با هفتم مهر روز مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس مانور زلزله را با همکاری ارگانهای امدادی شهر در هنرستان شهید ذبیحی اجرا نمود . در این مانور که با حضور مسئولین شهرستان سامان انحان گرفت کلیه نیروهای امدادی عملیات امداد و نجات مصدومین و همچنین اتفاء حریق و آموزش امداد رسانی به شرکت کنندگان آموزش داده شد .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه