شهرداری سامان با همیاری شهروندان شهر سامان از سال گذشته و باعنایت به بودجه مربوط اقدام به احداث غسالخانه شهر نموده که این پروژه هم اکنون در مجاورت آرامستان جدید شهر در حال احداث است . لازم به ذکر است اعتبار این بنا با همیاری شهروندان و شهرداری سامان تامین شده است
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه