شهرداری سامان به مناسبت ایم نوروز وجهت زیباسازی شهر در اقدامی بی سابقه اقدام به خرید و کاشت بیش از ده هزار اصله درختچه . گل و نهال در میادین و خیابانهای اصلی شهر نمود .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه