همایش پاکسازی محیط در شهر سامان برگزار شد . شهردارسامان در اقدامی کم نظیر اقدام به پاکسازی جاده های ورودی شهر نمود . در این همایش که با حضور مسئولین شهر . شوراهای اسلامی شهر . فرماندهی انتظامی . کارکنان شهرداری و امور جوانان . جمعی از شهروندان حضور داشتند جاده های ورودی به شهر سامان پاکسازی شد .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه