مراحل انجام تفکیک زمین


1.      فتوکپی سند مالکیت + درخواست تفکیک + کروکی موقعیت پلاک + فیش بازدید
 
2.      بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی
 
3.      تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی
 
4.      تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک
 
5.      بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی
 
6.      موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا
 
7.      تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک
 
8.      تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک
 
9.      تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی
 
10.پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
 
11.تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک
 
12.تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 
13.تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار
 
14.دبیرخانه جهت صدور نامه ارسالی به ثبت اسناد

ارسال نظر