ملاقات عمومی با شهردار

شهرواند عزیز طبق زمانبندی زیر میتوانید با شهردار ملاقات حضوری داشته باشید :

شهروندان و مراجعه کنندگان می توانند در روزهای یکشنبه و چهار شنبه هر هفته از ساعت 8 لغایت 13 با شهردار سامان ملاقات نمایند . 

 


ارسال نظر