زیبا سازی و محوطه سازی پارک کودک شهر

زیبا سازی و محوطه سازی پارک کودک شهر
عملیات زیبا سازی و سکو بندی جهت رفاه حال مسافران و شهروندان شهر سامان در پارک کودک شهرداری سامان ادامه دارد . شهرداری سامان در ادامه این پروژه عمرانی ضمن خاکبرداری و تسطیح اقدام به احداث سکوهاو آلاچیقهای منظم جهت اقامت و رفاه گردشگران و شهروندان شهر سامان نموده است

ارسال نظر